Zahajovací koncert - Vincent při poslechu Liszta v podání Martina Kasíka