57 S prezidentem Chopin festivalu Martinem Kasíkem na vernisáži